1во и 2ро одделение 2019-08-29T14:13:12+00:00

Опис на Курсот

Целта на курсот е децата да развијат позитивен став кон изучувањето на јазикот, да се стекнат со нови знаења за јазикот и културата, да развијат лингвистички способности и да стекнат навика за работа во парови и во групи.

Возраст 1во и 2ро одделение
Настава 2 пати неделно по 45 мин
Времетраење на курс 8 месеци
Фонд на часови 64
Распоред од Понеделник до Петок по договор со групата
Диплома I степен A1/1 и I степен A1/2 согласно со Европската Јазична Рамка
Испит По завршувањето на учебната година учениците полагаат завршен
тест (усно) и сестекнуваат со диплома за завршениот степен.

 

Целта ја постигнуваме со:

  • вежбање на лингвистичките вештини преку слушање, зборување, читање и пишување;
  • користење на Интерактивна Бела Табла која функционира како touch screen и е дигитално помагало со кое се задржува вниманието на учениците и со чија помош се вклучуваат учениците во дискусиите за време на наставата;
  • учење преку игра и активности кои го стимулираат развојот на способностите на детето и го прават процесот на учење забавен;
  • учење преку активности кои ја развиваат интелегенцијата и капацитетот на размислување на детето;
  • учење со помош на методот на Realia и Total Physical Response, преку музика, движење, ритам, песни, цртежи и приказни преку кои децата се поистоветуваат со ликовите од книгите, што всушност позитивно дејствува врз нивната мотивација за учење.